Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης της εφαρμογής GivingStreets από Δωρητές


Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2021

GivingStreets Μ.Ι.Κ.Ε. με έδρα στην οδό Εσπερίδων 18Α, 13671, Αχαρναί, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 156547501000 και ΑΦΜ 801425837 (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων) (εφεξής η “GivingStreets” ή η “Εταιρεία”)

Εισαγωγή

H GIVINGSTREETS προσφέρει οποιεσδήποτε εφαρμογές, ιστότοπους, περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες της (οι “Υπηρεσίες”) υπό τους κάτωθι όρους χρήσης (εφεξής θα αναφέρονται συλλογικά χάριν συντομίας ως η “Σύμβαση” ή οι “Όροι”), οι οποίοι αποτελούν μια νομικά δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη GIVINGSTREETS.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ GIVINGSTREETS ΜΟΝΟ ΑΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ.

Με την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών, καθώς και τη χρήση του Λογισμικού της GIVINGSTREETS συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε νομικά από τη Σύμβαση σαν να είχατε υπογράψει.  Αν δεν συμφωνείτε με τους Όρους καθώς και με την Πολιτική Απορρήτου, και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλώ μην εγκαταστήσετε την εφαρμογή μας και/ή διαγράψτε την άμεσα, όπως και κάθε μέρος της, από το κινητό τηλέφωνο σας και μην τη χρησιμοποιήσετε καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Η GIVINGSTREETS μπορεί να τροποποιήσει τους Όρους των Υπηρεσιών κατά καιρούς. Οι τροποποιημένοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευσή τους στον εν λόγω ιστότοπο. Οποιαδήποτε πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων όρων συνιστά αποδοχή της Σύμβασης (όπως έχει τροποποιηθεί).

Επιπλέον, μπορεί να ισχύουν συμπληρωματικοί όροι για συγκεκριμένες Υπηρεσίες, όπως π.χ. για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα ή προώθηση, και οι εν λόγω συμπληρωματικοί όροι θα σας γνωστοποιηθούν σε σχέση με τις εκάστοτες επιπλέον Υπηρεσίες.  Αυτοί οι συμπληρωματικοί όροι είναι πρόσθετοι στην παρούσα Σύμβαση και θεωρούνται αναπόσπαστο μέρος των Όρων και στο βαθμό που διαφέρουν οι συμπληρωματικοί όροι ως προς τους κατωτέρω θα υπερισχύουν οι συμπληρωματικοί όροι.

Το Λογισμικό ανήκει, λειτουργεί και προσφέρεται από τη GIVINGSTREETS και παρέχεται μόνο για προσωπική, μη εμπορική χρήση από εσάς, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω. 

 1. Ορισμοί και ερμηνεία

Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 • «Εμείς», «εμάς», «δικό μας» και «Εταιρεία» αφορούν τη GIVINGSTREETS,
 • «Εσείς», «εσάς», «δικό σας» και «Δωρητής(-ες)» αναφέρεται ο δωρητής (πελάτης) ο οποίος κάνει χρήση των Υπηρεσιών GIVINGSTREETS μέσω της εφαρμογής μας για κινητά τηλέφωνα,
 • Ως «Λογισμικό» αναφέρονται οι εφαρμογές για κινητά οι οποίες ανήκουν στη GIVINGSTREETS και χρησιμοποιούνται από εσάς ώστε να πραγματοποιείτε δωρεές στους συνεργαζόμενους οργανισμούς,
 • Ως «Οργανισμός(-οι)» αναφέρονται οι συνεργαζόμενοι φορείς (σύλλογοι, σωματεία, ΜΚΟ, κλπ.),  οι οποίοι έχουν σύμβαση με τη GIVINGSTREETS και προς τους οποίους πραγματοποιούνται δωρεές,
 • Ως «Χρήστης(-ες)» αναφέρεται κάθε χρήστης του Λογισμικού συμπεριλαμβανομένων υμών,
 • «Υπηρεσίες GIVINGSTREETS» αναφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από τη GIVINGSTREETS με την χρήση του Λογισμικού. 
 1. Αντικείμενο των υπηρεσιών μας

Μέσω του Λογισμικού παρέχουμε μια τεχνολογική πλατφόρμα μέσω της οποίας οι Οργανισμοί που εμφανίζονται στο Λογισμικό έχουν την ευκαιρία να λαμβάνουν δωρεές από δυνητικούς δωρητές που επιθυμούν να συνδράμουν στο έργο του Οργανισμού. Η GIVINGSTREETS δεν πραγματοποιεί φιλανθρωπικό έργο, ούτε δέχεται δωρεές, αλλά ενεργεί  αποκλειστικά ως μεσάζουσα ανάμεσα σε εσάς και τον Οργανισμό. Από τη στιγμή που αποδέχεστε να κάνετε δωρεά μέσω του Λογισμικού της GIVINGSTREETS εισέρχεστε σε μια άμεση σχέση με τον Οργανισμό στον οποίο κάνετε δωρεά. Η GIVINGSTREETS προσφέρει μια μέθοδο εύρεσης δωρητών, αλλά δεν δέχεται ή πραγματοποιεί δωρεές, και δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς από αυτούς τους Οργανισμούς και το έργο τους.

Κατά την παροχή των υπηρεσιών μας, οι πληροφορίες που δημοσιοποιούμε βασίζονται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους χρήστες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες είναι πλήρως υπεύθυνοι για την παροχή των ενημερωμένων στοιχείων τους σε εμάς κατά τη χρήση του λογισμικού για την πραγματοποίηση δωρεάς. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούμε εύλογη δεξιότητα και προσοχή κατά την εκτέλεση των GIVINGSTREETS υπηρεσιών μας, δεν θα επαληθεύσουμε αν, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι, όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), οποιεσδήποτε διακοπές (που οφείλονται σε οποιαδήποτε (προσωρινή ή/και μερική) κατάρρευση, επισκευή, συντήρηση ή αναβάθμιση του λογισμικού μας ή σε άλλο λόγο), ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή μη παράδοση των πληροφοριών. Κάθε χρήστης διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών που εμφανίζονται στο λογισμικό μας.

Οι υπηρεσίες μας διατίθενται μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται η μεταπώληση, η διάθεση μέσω deep-link, η χρήση, η αντιγραφή, η παρακολούθηση (π.χ. μέσω spider, scrape), η εμφάνιση, η λήψη, ή αναπαραγωγή οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες στο λογισμικό μας, για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

 1. Χρεώσεις

Για την πραγματοποίηση δωρεάς είναι απαραίτητη η χρήση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Η GIVINGSTREETS θα σας χρεώσει για την υπηρεσία δωρεάς για λογαριασμό του οργανισμού. Συμφωνείτε ότι η GIVINGSTREETS μπορεί να χρεώσει τον λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας που εσείς παρείχατε κατά την πραγματοποίηση της δωρεάς σας στη GIVINGSTREETS συμπεριλαμβανομένων των φόρων και όψιμων τελών, όπως ισχύουν, που είναι πληρωτέα από ή σχετικά με τον λογαριασμό σας. Είστε υπεύθυνος για την έγκυρη πληρωμή όλων των χρεώσεων από εμάς αναφορικά με τις υπηρεσίες δωρεάς και για την παροχή σε εμάς ενός σε ισχύ λογαριασμού πιστωτικής κάρτας ή υπηρεσιών πληρωμών για πληρωμή αυτών των χρεώσεων για κάθε φορά που χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μας. Κάθε πληρωμή που πραγματοποιείτε δεν επιστρέφεται.

Η GIVINGSTREETS χρησιμοποιεί ένα τρίτο μέρος που εκτελεί την πληρωμή (ο «Εκτελών την πληρωμή») ώστε να συνδέσει το λογαριασμό της πιστωτικής σας κάρτας με την εφαρμογή μας και τις υπηρεσίες μας. Η διαδικασία των πληρωμών ή πιστώσεων, όπως ισχύουν, αναφορικά με τη χρήση του λογισμικού του Εκτελούντος την πληρωμή θα υπόκειται στους όρους, προϋποθέσεις και τήρηση απορρήτου του Εκτελούντος την πληρωμή και του εκδότη της πιστωτικής σας κάρτας επιπροσθέτως των παρόντων Όρων. Η GIVINGSTREETS δεν είναι υπεύθυνη για λάθη που γίνονται από τον Εκτελούντα την πληρωμή. Όσον αφορά τη χρήση του λογισμικού του Εκτελούντος την πληρωμή, εμείς θα επεξεργαζόμαστε τις σχετικές λεπτομέρειες της εκάστοτε συναλλαγής αποκλειστικά σύμφωνα με τους όρους δήλωσης απορρήτου. 

 1. Εγγραφή και χρήση του λογισμικού

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη GIVINGSTREETS μόνο εάν έχετε εγγραφεί.  Θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής που διατίθεται με το Λογισμικό μας αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες μας για την πραγματοποίηση δωρεών.

Μόνο τα άτομα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα μπορούν να εγγραφούν για να χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες GIVINGSTREETS.

Με την εγγραφή σας στη GIVINGSTREETS, συμφωνείτε:

 1. να παρέχετε αληθείς, ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς στη φόρμα εγγραφής και να τις ενημερώνετε όποτε είναι αναγκαίο. Η GIVINGSTREETS δεν είναι υποχρεωμένη να παρακολουθεί ή να ελέγχει την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εσάς. Αν οποιεσδήποτε πληροφορίες που παρέχονται από εσάς δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές ή αν η GIVINGSTREETS έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, η GIVINGSTREETS έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εγγραφή σας και να αναστείλει ή να τερματίσει άμεσα, χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, την καταχώρηση του λογαριασμού σας και να αρνηθεί οποιαδήποτε και κάθε χρήση, παρούσα ή μελλοντική, των Υπηρεσιών που απαιτούν εγγραφή. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα δικαιούστε οποιαδήποτε αποζημίωση για την άρνηση, αναστολή ή ακύρωση της εγγραφής σας,
 2. ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε τη GIVINGSTREETS: για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό· με οποιονδήποτε τρόπο που διακόπτει, βλάπτει, μειώνει ή καθιστά λιγότερο αποτελεσματική τη GIVINGSTREETS· για να μεταφέρετε αρχεία που περιέχουν ιούς, trojans ή άλλα επιβλαβή προγράμματα· για να έχετε πρόσβαση ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στους λογαριασμούς άλλων χρηστών, να διεισδύσετε ή να προσπαθήσετε να διαπεράσετε τυχόν μέτρα ασφαλείας· για τη διάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι δυσφημιστικό, άσεμνο ή ενοχλητικό, απειλητικό ή καταχρηστικό για κάποιο άτομο ή κάποια ομάδα ατόμων, με βάση τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, τη φυλή, την εθνικότητα την ηλικία ή την αναπηρία ή οτιδήποτε παρόμοιο· να διαφημίσετε ή να προωθήσετε προϊόντα ή υπηρεσίες δικές σας ή τρίτων,
 3. να απέχετε από το να κάνετε οτιδήποτε εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ανυπόληπτο ή ικανό να βλάψει τη φήμη μας,
 4. να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους του κράτους, της χώρας, της πολιτείας και της πόλης στην οποία είστε παρόντες κατά τη χρήση του λογισμικού ή της υπηρεσίας της GIVINGSTREETS,
 5. να μας αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε πλήρως από τυχόν αξιώσεις ή νομικές διαδικασίες εναντίον μας από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της παραβίασης από μέρους σας της παρούσας Σύμβασης,
 6. ότι το όνομα χρήστη ή η ηλεκτρονική διεύθυνση (π.χ. xxx@gmail.com) που χρησιμοποιείτε για να εγγραφείτε στο Λογισμικό δεν μοιάζουν με την επωνυμία της εταιρείας GIVINGSTREETS. Eπίσης, ονόματα χρηστών που θεωρούνται προσβλητικά μπορούν να διαγραφούν, όπως επίσης αν περιέχουν διεύθυνση ιστοσελίδας ή διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
 7. ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις Υπηρεσίες ή το Λογισμικό για να προκαλέσετε ενόχληση, αναστάτωση ή ταλαιπωρία,
 8. ότι η πρόσβαση και η χρήση της Υπηρεσίας GIVINGSTREETS μέσω κινητών συσκευών, ή μέσω της χρήσης ορισμένων λειτουργιών του κινητού, μπορεί να συνεπάγεται την καταβολή τέλους από τον πάροχο ή τον φορέα των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας τον οποίο χρησιμοποιείτε («Πάροχος») και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για την καταβολή των εν λόγω τελών.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση του απορρήτου του κωδικού πρόσβασης που έχει επιλεγεί από εσάς κατά την εγγραφή σας στη GIVINGSTREETS. Η GIVINGSTREETS δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη που προκύπτει από την αποκάλυψη του κωδικού πρόσβασης από εσάς σε τρίτους ή από τη χρήση του κωδικού πρόσβασής σας από έναν τρίτο για να αποκτήσει πρόσβαση στο λογαριασμό σας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του λογαριασμού σας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τη GIVINGSTREETS στο info@givingstreets.com.

Ο χρήστης μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία εγγραφής του, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.

 1. Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός αν υπάρχει διαφορετική ρητή πρόβλεψη, χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση της GIVINGSTREETS συμφωνείτε ότι δεν θα: (i) χρησιμοποιήσετε, τροποποιήσετε ή ενσωματώσετε σε άλλο λογισμικό, ή δημιουργήσετε ένα παράγωγο έργο από οποιοδήποτε μέρος του Λογισμικού, (ii) πωλήσετε, δώσετε αδειοδότηση (ή υπο-αδειοδότηση), μισθώσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε, ενεχυριάσετε ή μοιράσετε τα δικαιώματά σας βάσει της παρούσας Σύμβασης με ή σε οποιονδήποτε άλλον, (iii) αντιγράψετε, διανέμετε ή αναπαράγετε την εφαρμογή προς όφελος τρίτων, (iv) αποκαλύψετε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε συγκριτικής αξιολόγησης της εφαρμογής, ή χρησιμοποιήσετε για δικές σας ανταγωνιστικές δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, ή/και (v) τροποποιήσετε, αποσυναρμολογήσετε, αποσυνθέσετε, ανασυνθέσετε, αναθεωρήσετε ή βελτιώσετε το Λογισμικό ή προσπαθήσετε να ανακαλύψετε τον πηγαίο κώδικα του Λογισμικού. 

 1. Αποποίηση ευθύνης

Με τη συμμετοχή σε αυτή τη Σύμβαση και τη χρήση του Λογισμικού, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συμφωνείτε ότι θα υπερασπιστείτε, θα αποζημιώσετε  την Εταιρεία και θα διατηρήσετε τους δικαιοπάροχους της, τις θυγατρικές, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους συνεργαζόμενους εταίρους, τους μετόχους, τα στελέχη, τους διευθυντές, τους υπαλλήλους, εκπροσώπους, τα μέλη, τους δικηγόρους, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση, ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης του λογισμικού, αβλαβείς από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις αξιώσεις, τα έξοδα, τις ζημιές, απώλειες, υποχρεώσεις και δαπάνες (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) που προκύπτουν από ή σε σχέση με: (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημιά ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή τη φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ανακρίβεια σχετικά με τις πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων) των χρηστών που διατίθενται με το Λογισμικό μας, (iii) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) βλάβες, απώλειες ή έξοδα που υπεστήκατε, που πραγματοποιήθηκαν ή που καταβλήθηκαν από εσάς (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών και εξόδων δικηγόρων) σύμφωνα με, που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης, ή την καθυστέρηση, ή ιό του Λογισμικού μας και/ή του διακομιστή που φιλοξενείται το Λογισμικό, ή (iv) κάθε καταστροφή ιδιωτικής περιουσίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες ειδικές, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή έξοδα που υπεστήκατε, που προκύπτουν, ή που καταβάλλονται από εσάς, που οφείλονται είτε σε (νομικές) πράξεις, σφάλματα, παραβιάσεις, (σοβαρή) αμέλεια, δόλο, παραλείψεις, μη εκτέλεση, διαστρέβλωση, αδικοπραξία, από ή (στο σύνολο ή εν μέρει) που οφείλεται στον χρήστη (τους υπαλλήλους, διευθυντές, τα στελέχη, τους πράκτορες, αντιπροσώπους ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες) (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών ή εξόδων δικηγόρων), συμπεριλαμβανομένων ανωτέρας βίας ή οποιουδήποτε άλλου συμβάντος πέρα από τον έλεγχό μας, (v) οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτό το Λογισμικό που μερικές φορές συνδέεται με εξωτερικούς δικτυακούς τόπους στους οποίους οι υπηρεσίες μας δεν έχουν κανέναν έλεγχο και για τους οποίους δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη, (vi) οποιαδήποτε παραβίαση χρήστη ή παραβίαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύμβασης ή οποιασδήποτε εφαρμοστέας νομοθεσίας ή κανονισμού, είτε αναφέρονται είτε όχι στο παρόν.

 1. Λήξη

Η GIVINGSTREETS μπορεί να κοινοποιήσει, να αναστείλει ή να τερματίσει, προσωρινά ή μόνιμα, το λογαριασμό του χρήστη, ανά πάσα στιγμή και να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα αν: (i) ο χρήστης παραβιάζει οποιαδήποτε από τις εγγυήσεις και τις υποχρεώσεις που περιέχονται στην παρούσα συμφωνία ή οποιαδήποτε από τις πολιτικές και τους κανόνες που είναι προσκείμενες σε αυτή, (ii) ο χρήστης χρησιμοποιεί δόλιες πρακτικές ή δόλιες πράξεις, ή (iii) η GIVINGSTREETS αντιλαμβάνεται, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι οι δραστηριότητες και οι συμπεριφορές του χρήστη έχουν προκαλέσει ή μπορεί να προκαλέσουν κάποια βλάβη σε τρίτους ή στη GIVINGSTREETS. Ο χρήστης δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση για την ακύρωση ή την αναστολή του λογαριασμού του στο Λογισμικό μας.

Η GIVINGSTREETS μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, για οποιονδήποτε ή χωρίς λόγο και ανά πάσα στιγμή να τροποποιήσει ή/και να διακόψει την παροχή υπηρεσιών της, με ή χωρίς προειδοποίηση. Η GIVINGSTREETS δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που προκαλείται από μια τέτοια τροποποίηση/τερματισμό της υπηρεσίας GIVINGSTREETS.

Δεν έχετε καμία υποχρέωση να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία GIVINGSTREETS και μπορείτε απλά να επιλέξετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε ανά πάσα στιγμή. 

 1. Διανοητική ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε και ολόκληρο το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιορισμένων των εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, συμβόλων, ονομάτων ιστοτόπων, βιομηχανικών σχεδίων, εικόνων, φωτογραφιών, εικόνων φόντου, εικονιδίων, εργαλείων πλοήγησης, κειμένων μεταξύ άλλων, του παρόντος Λογισμικού ή σχετικών προϊόντων και αγαθών που εμφανίζονται στο Λογισμικό, προστατεύονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και ανήκουν στη GIVINGSTREETS ή σε τρίτα μέρη εξουσιοδοτημένα από τη GIVINGSTREETS για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων σχετικά με το Λογισμικό. Ο χρήστης συμφωνεί να σεβαστεί τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας της GIVINGSTREETS και άλλων και γνωρίζει ότι η διανοητική ιδιοκτησία στο Λογισμικό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια των ιδιοκτητών τους.

Η GIVINGSTREETS δεν είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από έναν χρήστη ο οποίος έχει αντιγράψει, μεταφέρει, διανείμει, ή οτιδήποτε παρόμοιο, προστατευμένο περιεχόμενο που χρησιμοποιείται στο Λογισμικό, παραβιάζοντας δικαιώματα τρίτων.

Η εταιρεία χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο, δικαίωμα να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και την Υπηρεσία GIVINGSTREETS, αποκλειστικά και μόνο για δική σας προσωπική, μη εμπορική χρήση, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους. Όλα τα δικαιώματα που δεν χορηγούνται ρητώς σε εσάς αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας και των δικαιοδόχων της. 

 1. Συντήρηση και Υποστήριξη

Η GIVINGSTREETS δεν έχει καμία υποχρέωση να παράσχει υποστήριξη, συντήρηση, αναβαθμίσεις, μετατροπές, ή νέες εκδόσεις στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης. Ωστόσο, η GIVINGSTREETS μπορεί από καιρό σε καιρό να κυκλοφορήσει αναβαθμισμένες εκδόσεις της εφαρμογής και μπορεί αυτόματα να αναβαθμίσει την ηλεκτρονική έκδοση της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε στο κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή σας. Συναινείτε σε τέτοια αυτόματη αναβάθμιση και συμφωνείτε ότι οι Όροι αυτής της Σύμβασης θα ισχύουν για κάθε τέτοια αναβάθμιση. 

 1. Εκχώρηση

Αυτή η Σύμβαση δεν μπορεί να εκχωρηθεί από εσάς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Εταιρείας, αλλά μπορεί να ανατεθεί χωρίς τη συγκατάθεσή σας από την Εταιρεία σε (i) μητρική ή θυγατρική εταιρεία, (ii) αγοραστή ενεργητικού, ή (iii) διάδοχο από συγχώνευση. Οποιαδήποτε απόπειρα εκχώρησης κατά παράβαση του παρόντος άρθρου είναι άκυρη. 

 1. Διάφορα

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του χρήστη και της GIVINGSTREETS σε σχέση με το αντικείμενό της, αντικαθιστώντας οποιοδήποτε και όλα τα μέσα, τις συμφωνίες, τα γράμματα και/ή τις συμβάσεις, προφορικές ή γραπτές συμφωνίες μεταξύ των μερών σε σχέση με το θέμα που περιγράφεται στο παρόν πριν από την ημερομηνία της εγγραφής σας ως χρήστη.

Τίποτα στους παρόντες Όρους δεν θα αποτελέσει συνεταιρισμό, σχέση αντιπροσωπείας, σχέση franchise, ή σύμβαση εργασίας μεταξύ των μερών.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή καθίσταται άκυρη, μη εφαρμοστέα ή μη δεσμευτική, εξακολουθείτε να δεσμεύεστε από όλες τις άλλες διατάξεις του παρόντος. Σε μια τέτοια περίπτωση, μια μη έγκυρη διάταξη θα πρέπει παρόλα αυτά να εφαρμόζεται στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, και συμφωνείτε τουλάχιστον στο να δεχτείτε μια διάταξη με παρόμοια ισχύ με την άκυρη, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και τον σκοπό αυτών των όρων και των προϋποθέσεων.

Η αδυναμία της GIVINGSTREETS να εκτελέσει οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν θα επηρεάσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα της GIVINGSTREETS να επιβάλει μια τέτοια διάταξη στη συνέχεια.

Θα κάνουμε το καλύτερο ώστε να λύσουμε οποιαδήποτε διαφορά  σχετικά με αυτή τη Σύμβαση. Αν επιθυμείτε να λάβετε δικαστικά μέτρα εναντίον μας θα πρέπει να το πράξετε στην Ελλάδα. Οι παρόντες Όροι διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας.

Η αρχική έκδοση αυτών των Όρων διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα μπορεί να έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το περιεχόμενο ή την ερμηνεία αυτών των Όρων ή ανακολουθίας ή ασυμφωνίας μεταξύ της ελληνικής έκδοσης και οποιασδήποτε μετάφρασης των παρόντων Όρων σε άλλη γλώσσα, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο εφαρμόζεται, υπερισχύει και θεωρείται οριστική η έκδοση της ελληνικής γλώσσας. 

 1. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων – Πολιτική Απορρήτου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο  που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε να διαβάσετε και να κατανοήσετε την Πολιτική Απορρήτου μας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Τελευταία ενημέρωση: 20/01/2021

 1. Πληροφορίες για τον υπεύθυνο επεξεργασίας

H GivingStreets Μ.Ι.Κ.Ε. με έδρα στην οδό Εσπερίδων 18Α, 13671, Αχαρναί, με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 156547501000 και ΑΦΜ 801425837 (ΔΟΥ Αγ. Αναργύρων) (εφεξής καλούμενη “GivingStreets” ή η “Εταιρεία”, «εμείς», «εμάς», «δικός-ή-ό μας»), ως υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνει σοβαρά υπόψη τα δικαιώματα που συνδέονται με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και τις νομικές υποχρεώσεις της.

H παρούσα Πολιτική Απορρήτου (εφεξής «Πολιτική») περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία συλλέγονται μέσω της εφαρμογής “GivingStreets” (εφεξής “Εφαρμογή GivingStreets”, “Εφαρμογή”), καθώς και τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

 1. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με εσάς και οι σκοποί επεξεργασίας

Ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ενδεχομένως απαιτείται να επεξεργαζόμαστε από καιρού εις καιρό τα δεδομένα σας, θα επεξεργαζόμαστε κατά περίπτωση ορισμένες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, οι οποίες ενδεικτικά είναι οι εξής:

 • τα βασικά δεδομένα ταυτοποίησής σας (για παράδειγμα το ονοματεπώνυμό σας, κλπ.),
 • τα στοιχεία επικοινωνίας σας που σχετίζονται με τις υπηρεσίες που παρέχουμε (για παράδειγμα ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ.),
 • πληροφορίες αναφορικά με τις συναλλαγές που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών μας (για παράδειγμα, τα δεδομένα των μεθόδων πληρωμής σας ή τα δεδομένα της κάρτας σας, κλπ.),
 • πληροφορίες σχετικά με τις συνήθειες και τις προτιμήσεις σας και
 • κάθε άλλη πληροφορία που ενδέχεται να μας παράσχετε οικειοθελώς (για παράδειγμα, μέσω της υπηρεσίας μας που σκοπό έχει την πραγματοποίηση δωρεών, κλπ.).

Σας υπενθυμίζουμε ότι κάθε φορά που σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της Εφαρμογής, θα επισημαίνουμε ως υποχρεωτικά ορισμένα πεδία, εφόσον πρόκειται για τις στοιχειώδεις πληροφορίες που χρειαζόμαστε ώστε να είμαστε σε θέση να σας παράσχουμε την υπηρεσία. Παρακαλείσθε όπως λάβετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που δεν μας γνωστοποιήσετε τα εν λόγω δεδομένα, πιθανόν να μην είστε σε θέση να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ή να επωφεληθείτε από τις σχετικές υπηρεσίες.

Ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασής σας με την Εφαρμογή μας, θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους κάτωθι σκοπούς: 

2.1. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Εφαρμογής

Αν αποφασίσετε να γίνετε εγγεγραμμένος χρήστης της Εφαρμογής μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για την ταυτοποίησή σας ως χρήστη της Εφαρμογής και να σας εξασφαλίσουμε την πρόσβασή σας σε αυτή ως εγγεγραμμένο χρήστη. Μπορείτε να προβείτε στην ακύρωση του εν λόγω λογαριασμού με την απεγκατάσταση της Εφαρμογής από τη συσκευή σας. 

2.2 Πραγματοποίηση δωρεών – Πληρωμή

Οι δωρεές που επιλέγετε να πραγματοποιήσετε πληρώνονται μέσω της λειτουργίας πληρωμής που υποστηρίζει η εφαρμογή μας (δηλαδή μέσω πιστωτικής κάρτας). Μετά την καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, αυτά διαβιβάζονται στον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών που έχει συμβληθεί με την εταιρεία μας μέσω κρυπτογραφημένης σύνδεσης και χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω γνωστοποίηση των στοιχείων της πιστωτικής κάρτας σε εμάς, εξαιρουμένων των τελευταίων τεσσάρων ψηφίων της πιστωτικής σας κάρτας, τα οποία διαβιβάζονται στην εταιρεία μας. Αποθηκεύουμε μόνον ψευδωνυμοποιημένα στοιχεία καρτών για τους σκοπούς της ταυτοποίησης και της εξακρίβωσης.

Στο πλαίσιο της πληρωμής, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα υπόκεινται σε επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 1 (β’) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ) προς τον σκοπό της εκτέλεσης της σύμβασης:

 • Το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η χώρα, η γλώσσα, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός κινητού τηλεφώνου, ο κωδικός – κλειδί πιστωτικής κάρτας, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του αριθμού της πιστωτικής κάρτας.
 1. Γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους

Γνωστοποιούμε κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα στους Οργανισμούς προς τους οποίους πραγματοποιούνται οι δωρεές. Συγκεκριμένα, γνωστοποιούμε το ονοματεπώνυμό σας και τα στοιχεία κάθε δωρεάς που πραγματοποιείτε (ημερομηνία, ποσό). Οι Οργανισμοί που δέχονται τις δωρεές χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη πληροφορία αποκλειστικά προκειμένου να εκδώσουν παραστατικά αποδοχής δωρεάς για φορολογικούς σκοπούς, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εφαρμόζεται μόνο στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς. Όταν γνωστοποιούμε πληροφορίες στους Οργανισμούς, οι περιορισμοί χρήσης και γνωστοποίησης που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν θα ισχύουν για αυτούς. Παρά το γεγονός ότι ενθαρρύνουμε τους Οργανισμούς να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία δεδομένων, δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν πρακτικές απορρήτου, πολιτικές απορρήτου ή ενέργειες τρίτων. Οποιαδήποτε παράπονα ή ερωτήματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων από τους Οργανισμούς θα πρέπει να στρέφονται άμεσα κατά των Οργανισμών. Η GivingStreets δεν ευθύνεται για τον τρόπο που οι Οργανισμοί τυχόν συλλέγουν και επεξεργάζονται αυτοτελώς και αυτοβούλως τις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των δικών τους ιστοσελίδων.

Επιπλέον, προκειμένου να επιτύχουμε τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, μπορούμε επίσης να γνωστοποιούμε ή να παραχωρούμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις υπηρεσίες που σας παρέχουμε, όπως:

 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
 • φορείς ανίχνευσης και πρόληψης για την καταπολέμηση της απάτης,
 • πάροχοι τεχνολογικών υπηρεσιών,
 • πάροχοι υπηρεσιών σχετικών με την υποστήριξη πελατών,
 • συνεργάτες και πάροχοι υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαφήμιση και το μάρκετινγκ.

Οι οποίοι μας βοηθούν στην παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε, στην επεξεργασία των συναλλαγών, στην ικανοποίηση των αιτήσεων για πληροφορίες, στην λήψη και στην αποστολή μηνυμάτων επικοινωνίας, στην ενημέρωση των καταλόγων μάρκετινγκ, στην ανάλυση δεδομένων, στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ή στην εκτέλεση άλλων καθηκόντων, κατά καιρούς.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι προσβάσιμα από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της GivingStreets και τους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για λογαριασμό μας με βάση την ανάγκη γνώσης.

Μπορούμε επίσης να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους σε σχέση με πιθανή ή πραγματική πώληση της εταιρείας μας ή οποιουδήποτε από τα περιουσιακά μας στοιχεία, ή τα περιουσιακά στοιχεία οποιασδήποτε συνδεδεμένης εταιρείας, περίπτωση στην οποία τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με τους χρήστες μας μπορεί να αποτελούν ένα από τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία.

Θα απαντήσουμε επίσης σε αιτήματα για προσωπικά δεδομένα, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή όταν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των δικαιωμάτων μας ή/και για τη συμμόρφωση με δικαστική διαδικασία, δικαστική απόφαση, αίτημα από ρυθμιστική αρχή ή οποιαδήποτε άλλη νομική διαδικασία που μας κοινοποιείται.

 1. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα:

 1. Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης– ανάλογα με την περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποιαδήποτε στιγμή  χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν την ανάκληση της.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης, αποκατάστασης και διαγραφής– έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε από τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μπορεί να κατέχουμε, να ζητήσετε να διορθωθεί οποιοδήποτε ανακριβές δεδομένο σχετικά με εσάς και, κάτω από ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να δείτε και να ενημερώσετε τα περισσότερα από αυτά τα δεδομένα μόνοι σας online ή επικοινωνώντας απευθείας μαζί μας
 3. Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων — υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε όλα αυτά τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή καθώς επίσης και να απαιτήσετε από εμάς να τα διαβιβάσουμε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
 4. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας — έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία εκ μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων όπου:
  1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων μέχρι να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα για να διορθώσουμε ή να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους·
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα·
  3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά χρειάζεστε τα εν λόγω δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων· ή
  4. έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία που δικαιολογείται από λόγους νόμιμου συμφέροντος (βλ. παρακάτω), εν αναμονή της επαλήθευσης ως προς το εάν έχουμε επιτακτικούς θεμιτούς λόγους για να συνεχίσουμε την επεξεργασία.

Όπου τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε τέτοιου είδους περιορισμούς, θα προβαίνουμε στην επεξεργασία τους αποκλειστικά κατόπιν συγκατάθεσης σας ή για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

 1. Δικαίωμα προβολής αντίρρησης στην επεξεργασία – δεδομένου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος, έχετε το δικαίωμα να προβάλλετε αντίρρηση στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν έχετε αντίρρηση, οφείλουμε να διακόψουμε την επεξεργασία, εκτός αν μπορούμε είτε να επιδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή όπου χρειάζεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει το ισχύον δίκαιο. Στην Ελλάδα, η αρχή αυτή είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας, για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας ή εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο info@givingstreets.com.

Λάβετε υπόψη ότι μπορούμε να ζητήσουμε την πιστοποίηση ταυτότητας και διατηρούμε το δικαίωμα να σας επιβάλλουμε ένα τέλος, όπου επιτρέπεται από το νόμο, για παράδειγμα εάν το αίτημά σας είναι προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό. Θα προσπαθήσουμε να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας μέσα σε όλα τα ισχύοντα χρονικά πλαίσια.

 1. Ελάχιστη Ηλικία

Η προστασία της ασφάλειας και της ιδιωτικής ζωής των παιδιών είναι πολύ σημαντική για εμάς. Δεν δεχόμαστε εγγραφές που έχουν υποβληθεί από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών, και δεν θα συλλέξουμε ή δεν θα χρησιμοποιήσουμε συνειδητά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από άτομα ηλικίας κάτω των δεκαέξι (16) ετών. Με τη λήψη και την εγγραφή σας στην εφαρμογή, επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον (16) ετών.

 1. Ασφάλεια Δεδομένων

Η GivingStreets χρησιμοποιεί τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά, νομικά και οργανωτικά μέτρα, τα οποία συμμορφώνονται με τους νόμους προστασίας των δεδομένων προκειμένου να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή.

Καθώς τα περισσότερα από τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε στην κατοχή μας αποθηκεύονται ηλεκτρονικά έχουμε εφαρμόσει κατάλληλα τεχνολογικά μέτρα ασφαλείας για να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω προσωπικά δεδομένα διατηρούνται ασφαλή, συμπεριλαμβανομένης ισχυρής κρυπτογράφησης, περιορισμού πρόσβασης και εκτεταμένης λειτουργίας καταγραφής και ελέγχου στα συστήματα παραγωγής μας. Στις εγκαταστάσεις μας διαθέτουμε διαδικασίες για να διατηρούμε τα αρχεία σε έντυπη μορφή φυσικά ασφαλή. Εκπαιδεύουμε επίσης τακτικά το προσωπικό μας ως προς την προστασία των δεδομένων και την ασφάλεια των πληροφοριών.

Δυστυχώς, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η διαβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή οποιουδήποτε ηλεκτρονικού συστήματος αποθήκευσης δεδομένων είναι 100% ασφαλής. Εάν έχετε λόγο να πιστεύετε ότι η αλληλεπίδρασή σας μαζί μας δεν είναι πλέον ασφαλής (για παράδειγμα, εάν αισθάνεστε ότι η ασφάλεια οποιουδήποτε από τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να μας έχετε στείλει έχει παραβιαστεί), παρακαλούμε ειδοποιήστε μας άμεσα.

 1. Περίοδος διατήρησης

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους τα συλλέγουμε κατά την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί παραγραφής.

Για παράδειγμα:

 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για να συμμορφωθούμε με νομική υποχρέωση (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειάς σας και της αποφυγής παραβατικών συμπεριφορών και απάτης), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για το διάστημα που απαιτείται μέχρι να συμμορφωθούμε με αυτήν την υποχρέωση·
 • όπου διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να σας παρέχουμε μία υπηρεσία (όπως προκειμένου να διασφαλίσουμε ανά πάσα στιγμή ότι η Εφαρμογή μας λειτουργεί σωστά), θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες τουλάχιστον για όσο διάστημα παρέχουμε την υπηρεσία και για μερικά χρόνια στη συνέχεια, ανάλογα με την περίπτωση.

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο πέντε ετών μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης κατόπιν αιτήματός σας ή λόγω υπαιτιότητάς σας (π.χ. για μη πληρωμή). Επιπλέον, οι νόμιμες διατάξεις (π.χ. περίοδοι υποχρεωτικής διατήρησης βιβλίων και στοιχείων βάσει της φορολογικής νομοθεσίας) απαιτούν τη διατήρηση δεδομένων για έξι χρόνια και υπό προϋποθέσεις και μέχρι είκοσι χρόνια.

 1. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου

Αναθεωρούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου τακτικά και διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές ανά πάσα στιγμή για να συμπεριλαμβάνουμε τις αλλαγές στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες, τις νομικές απαιτήσεις και τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα.

Εάν προβούμε στις ανωτέρω ενέργειες, θα σας ειδοποιήσουμε με διάφορες διαδικασίες μέσω της Εφαρμογής (για παράδειγμα, μέσω banner, αναδυόμενου παραθύρου ή προωθητικής ειδοποίησης/push notification) ή μπορεί να σας στείλουμε ακόμα και μια ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου σε περίπτωση που έχουν γίνει μικρές αλλαγές ή σε περίπτωση που εμείς προβούμε σε οποιαδήποτε διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να το βρίσκετε πάντα ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα μας και στην Εφαρμογή μας.

 1. Επικοινωνήστε μαζί μας – Ένα σημείο Επικοινωνίας για κάθε θέμα Απορρήτου

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Γνωστοποίηση ή για τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της GivingStreets στο info@givingstreets.com ή στείλτε επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

GivingStreets Μ.Ι.Κ.Ε.

Εσπερίδων 18Α,

13671, Αχαρναί

Ελλάς